Vacatures

E/I Engineer

Discipline
Engineering
Sector
Petrochemical
Locatie
Belgium
Vacature ID
59797

Verantwoordelijkheden

 • Voert de studie uit van projecten van middelgrote tot grote omvang en werkt mee aan de uitvoering van de studie van complexe projecten of m.b.t. nieuwe technologieën:
 • Bedenkt concepten binnen zijn discipline en werkt deze verder uit
 • Maakt de noodzakelijke E&I tekeningen en schema’s voor de realisatie van een project op basis van algemene ontwerprichtlijnen, opgegeven door de hiërarchie
 • Maakt en valideert berekeningen voor :
  • Laagspanningskabels
  • ATEX berekeningen (bv. Exi)
  • Warmteberekeningen in een elektrisch bord
  • Lichtsterkteberekeningen
 • Neemt deel aan kostenramingen van projecten door o.a. deel te nemen aan besprekingen, informatie op te vragen en schattingen te maken
 • Neemt deel aan besprekingen in het kader van (proces)risicoanalyses; adviseert betreffende de te nemen maatregelen en neemt de aangehaalde risico’s op in de uiteindelijke schema’s
 • Kijkt de tekeningen, gemaakt door detailtekenaars en derden, na en controleert hierbij op technische fouten, de naleving van normen en interne standaarden
 • Verzamelt en verstrekt de nodige informatie en/of adviezen d.m.v. besprekingen met interne of externe partners en brengt hiervan verslag uit
 • Stelt handleidingen / werkingsbeschrijvingen / procedures op in verband met de tools die van toepassing zijn binnen ProjectEngineering
 • Initieert verbeteringsvoorstellen ikv bedrijfsnormen , effectiviteits- en efficientieverhoging binnen ProjectEngineering
 • Neemt deel aan aankoopactiviteiten i.v.m. projecten van middelgrote tot grote omvang en/of complexe projecten:
 • Neemt deel aan de realisatie van projecten van middelgrote tot grote omvang en/of complexe projecten.
 • Werkt mee aan de planning.

Vereisten

 • Heeft operationele kennis van de wettelijke reglementeringen die betrekking hebben op zijn discipline
 • Beschikt over een grondige kennis op het vlak van elektriciteit en instrumentatie
 • Kent de mogelijkheden van kantoorsoftware en is vaardig in het werken met gespecialiseerde software (Eplan P8, kabelberekeningsprogramma, …)
 • Bezit inzicht in proces- en machinerisicoanalyse technieken
 • Is vaardig in organiseren en synthetiseren en rapporteren (zowel mondeling als schriftelijk)
 • Beschikt over analytisch denkvermogen om bij eventuele problemen de juiste oplossing te kiezen
 • Is contactvaardig en kan objectief communiceren, argumenteren en overtuigen bij het werken in teamverband en bij contacten met leveranciers
 • Kan zich inleven in de wensen van de interne klant en vertaalt deze in technische vraagstukken, en helpt deze op te lossen
 • Zeer belangrijk dat je discreet omgaat met confidentiële informatie!
 • Beschikt over praktische talenkennis Engels om technische documenten te kunnen lezen en begrijpen en om technische gesprekken te kunnen voeren met leveranciers en aannemers, en heeft noties van Frans en Duits ten einde contacten met leveranciers te onderhouden
 • Kan zeer zelfstandig werken
 • Is leergierig en houdt zijn kennispeil up to date
 • Is flexibel en kan aan meerdere projecten tegelijkertijd werken
 • Is een teamplayer!
 • Kan zich in de rol van de klant verplaatsen (is empatisch)
Hij is specialist / expert in een aantal van onderstaande taken :
 • Aanpassen en valideren van de bedrijfsnormen
 • Normen gerelateerd aan de bedrijfsnormen en regelgeving / wetgeving
 • Europese richtlijnen zoals ATEX, LV,EMC,MRL
 • PLC materialen en bijhorende netwerken
 • IEC standards
 • Validatie van SIL / PL berekeningen
 • Validatie van ATEX Exi berekeningen
 • Validatie van kabelberekeningen
 • Eplan P8
// Solliciteer

Jij maakt het verschil!

Full speed ahead · Full speed ahead ·

Kom in contact met onze Consultant Gilles

Laat in twee klikken je CV achter

Bekijk alle vacatures
// Contact

Kom in contact

Laat je CV achter en we gaan op zoek naar het beste project dat bij je past. Goed genoeg is voor ons niet genoeg. Wij gaan tot het uiterste!

Full speed ahead · Full speed ahead ·

Kom in contact met onze Consultants