Vacatures

Cost Controller

Discipline
Project Management & Controls
Sector
Petrochemical
Locatie
Netherlands
Vacature ID
52264

Verantwoordelijkheden

 

DOEL VAN DE FUNCTIE

Draagt zorg voor opvolging van contracten. Zowel op tactisch, contractoverleg, als operationeel niveau, calculaties. Draagt daarnaast zorg voor opvolging van de financiële gang van zaken van toegewezen projecten in kader van nieuwbouw, onderhoud en turnarounds (budgettering, bewaking van kosten en deadlines tot en met de rapportage) en adviseert project- en businessteams, zodat zij te allen tijde een juist inzicht hebben in de financiële staat van hun project en tijdig maatregelen kunnen nemen om bij te sturen.

 

 

BELANGRIJKSTE RESULTAATGEBIEDEN

 

 • Contractafspraken
 • Adviseert en begeleidt bij de totstandkoming van de benodigde contracten met aannemers en leveranciers.

  • Richt zich op de praktische toepasbaarheid van contracten, voorstellen en uitwerken van vernieuwingen, correcte, volledige en eenduidige definitie van werkzaamheden en een inzichtelijke opbouw van tarieven.
  • Vertaalt de wensen van de business teams/ projectteams, in nauwe samenwerking met de afdeling Purchasing, naar een contractueel document.
  • Is nauw betrokken bij het opstellen van aanvraag pakketten en evalueren van aanbiedingen bij het uitbesteden van werkzaamheden.
  • Verifieert de eenheidstarieven in de markt en aan de praktijk, stelt nieuwe afspraken daaromtrent op en onderhoudt deze.

   

 • Contractopvolging
 • Voert controles uit of laat deze uitvoeren op het werk van aannemers en leveranciers aan de hand van de contractuele afspraken met als doel vast te stellen of afspraken worden nagekomen of dat bijsturing nodig is.

  • Controleert calculaties en afrekeningen van de aannemers op uren, hoeveelheden, tarieven en contractafspraken.
  • Voert in het veld checks uit op kwantiteit en vergelijkt verrekende uren (tijdlijsten met aan de poort geregistreerde uren).
  • Bespreekt verschillen met de aannemers en voert correcties uit.
  • Verduidelijkt indien nodig het contract of legt de interpretatie vast.

   

 • Planning en control cyclus
 • Coördineert de cyclus van planning en realisatie van gestelde deadlines ter zake van de budgettering, cost control en prognoses van toegewezen nieuwbouw, maintenance en/of turnaround projecten om de eisen en wensen scherp te krijgen t.b.v. financiële projectstructuur, contractafspraken en scheduling.

  • Werkt midden in de businessteams van maintenance- en turnaround projecten of projectteams bij nieuwbouw.
  • Faciliteert besluitvorming binnen de teams.
  • Waarbij betrokkenheid start bij planvorming van een project en eindigt bij project close out

   

 • Financiële projectstructuur
 • Zet een adequate structuur op voor het bewaken van kosten en voortgang van de toegewezen projecten teneinde te allen tijde inzicht te hebben in de actuele status van project versus budget en planning.

  • Ziet erop toe dat een accurate, eenduidige en controleerbare data administratie wordt bijgehouden door de Engineering, Maintenance en Operations afdelingen met behulp van de beschikbare systemen.
  • Bepaalt planning en format voor rapportages.
  • Draagt zorg voor tijdige en heldere rapportages.

   

 • Analyse en advies
 • Analyseert de (zelf geconstateerde) knelpunten en afwijkingen, bedenkt mogelijke oplossingen en vertaalt dit in adviezen aan business team/ projectteam, teneinde optimale efficiëntie en kosten effectiviteit te behalen.

  • Analyseert actuele status m.b.t. kosten en voortgang van project versus budget, planning en contractafspraken.
  • Adviseert over de wijze van uitbesteden van werkzaamheden. Het doel is om te komen tot duidelijke afspraken tussen uitvoerenden en opdrachtgevers, opdat kosten vooraf kunnen worden begroot en het uitbesteden op regie basis zoveel mogelijk wordt vermeden.
  • Ontwikkelt en verifieert contracttoevoegingen op het gebied van prijzen, tarieven en afspraken en het verzorgen van de interne goedkeuringscyclus daarvan.

   

 • Procesverbetering
 • Verbetert (software) processen.

   

   

   

  Vereisten

  OPLEIDINGSVEREISTEN

  Afgeronde HBO/WO opleiding op financieel of bedrijfskundig gebied dan wel een opleiding op technisch gebied.

  Bij voorkeur in het bezit van VCA-VOL.

  KENNIS EN KUNDE

  •           Minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring op het gebied van cost control bij voorkeur in een industriële/technische werkomgeving.

  // Apply

  Now it's your time to shine

  Full speed ahead · Full speed ahead ·

  Kom in contact met onze Sales consultant Frans

  Laat in twee klikken je CV achter

  Bekijk alle vacatures
  // Contact

  Kom in contact

  Laat je CV achter en we gaan op zoek naar het beste project dat bij je past. Goed genoeg is voor ons niet genoeg. Wij gaan tot het uiterste!

  Full speed ahead · Full speed ahead ·

  Kom in contact met onze Consultants