Nieuws

Thomas Wester over de grote uitdaging in de energietransitie

Algemeen nieuws

Bij STAR kennen we de markt. Daarom weten we precies waar onze klanten en specialisten mee geholpen zijn. Vandaag, maar vooral ook morgen. En dus spelen we een actieve rol in de energietransitie. “Ieder nieuw project gaat over verduurzaming,” zegt Thomas Wester, Sales Director bij STAR.

De bottleneck
Bij STAR specialists werken we aan een groene toekomst. Het overgrote merendeel van onze projecten draait om de energietransitie. “Concreet gaat het om drie dingen: verduurzaming, vermindering van de CO2-uitstoot, en de overstap naar nieuwe energievoorzieningen,” zegt Thomas. “De hele maatschappij is daarmee bezig en wij helpen daarbij. Dat gaat om grote projecten.”

Nieuwe energie vraagt om een heleboel nieuwe infrastructuur. “We gaan van olie en gas naar elektriciteit en waterstof. De infrastructuur daarvoor is momenteel de bottleneck. Zowel in Nederland als in België. Er wordt veel in geïnvesteerd, er komen geweldige projecten aan. De grote uitdaging is het tekort aan technisch personeel. Wij willen dat graag aanpakken.”

Specialisten gezocht
STAR wil er op drie manieren voor zorgen dat meer mensen aan de slag gaan met dit belangrijke werk. “Ten eerste kijken we welke mensen nu al over de nodige expertise beschikken,” zegt Thomas.

“Ten tweede scholen we mensen om. We kennen de oude en de nieuwe wereld, dus we kunnen de verbinding leggen. Als je een traditioneel profiel hebt, helpen we je om de switch naar de nieuwe te maken. Denk aan specialisten die verstand hebben van de ondergrondse infrastructuur voor gas. Wij leiden hen op om te kunnen werken aan bijvoorbeeld ondergrondse warmtenetten.”

“Omdat wij voor alle grote spelers werken, beland je midden in de meest interessante projecten.”

“En ten derde leiden we jongeren op. We moedigen ze aan om vanuit het mbo, hbo en wo hun loopbaan te beginnen in de energietransitie. Met bijvoorbeeld traineeships willen we ze klaarstomen voor het grote werk. En omdat we voor alle grote spelers werken, belanden ze midden in de meest interessante projecten.”

Spannende projecten
Om wat voor projecten het gaat? Thomas geeft een paar recente voorbeelden. “We zijn actief bij netbeheerders in het hele land om infrastructuur te ontwikkelen. Zodat we straks allemaal elektrisch kunnen rijden, zonnepanelen op ons dak kunnen plaatsen en kunnen overstappen op warmtepompen.”

“Of iets anders: een klant van ons heeft net een water waste street gebouwd. Daarin wordt het afvalwater van hun fabriek gezuiverd voordat het geloosd wordt. Ook dat is verduurzaming. Op dat project hebben we heel wat specialisten mogen inzetten. Zoals we dat nu ook doen bij de bouw van een biokerosinefabriek en verschillende waterstoffabrieken.”

“Het verminderen van de CO2-uitstoot is natuurlijk het belangrijkst. Maar tot dat mogelijk is, kun je de CO2 die uitgestoten wordt, ook afvangen. Dat gebeurt in het project Porthos van onder andere Gasunie en Shell. Dat is een enorme gasleiding van het Rotterdamse havengebied naar oude gasvelden onder de bodem van de Noordzee. Daar wordt het veilig in opgeslagen. Dat gaat om miljoenen tonnen CO2 per jaar.”

“We zijn ook betrokken bij de waterstofbackbone van Gasunie. Dat wordt een landelijk netwerk voor waterstof. Zo zijn er allerlei spannende projecten. De energietransitie is volop gaande.”

De motor van de energietransitie
Kortom, de grote spelers zijn volop in actie. “Veel mensen denken dat de energietransitie alleen wordt gedaan door nieuwe, innovatieve bedrijven. Maar dat is niet zo. Die transitie vindt plaats doordat grote, bestaande bedrijven een ommezwaai maken. Dan gaat het allemaal een stuk sneller. De grote bedrijven zijn de motor van de energietransitie. We zijn blij om er samen met hun aan te werken.”

En dus zijn er meer specialisten nodig. “Het is voor de hele maatschappij belangrijk dat er meer mensen opgeleid worden om dit werk te kunnen doen,” zegt Thomas. “Wij zetten ons daar vol voor in. Werk je met STAR, dan werk je midden in de energietransitie.