Nieuws

STAR en Sentijn werven trainees voor de energietransitie

Algemeen nieuws

STAR en Sentijn werven trainees die bijdragen aan de energietransitie

Interview* met Steve Mehlbaum, Team Leader Industry and Infrastructure bij STAR Group, Tara van de Rakt, HR Adviseur STAR Group en Thomas Fiévez, Associate Sentijn

STAR Group en Sentijn zijn onderdeel van The Specialist Group (TSG)

Voor startende technisch specialisten zijn traineeships een fantastische mogelijkheid om zich te oriënteren op het brede, interessante werkveld van verduurzaming en energietransitie. Ook voor zij-instromers liggen hier werk- en scholingskansen.

“Met onze specialisten streven wij naar partnerships met onze opdrachtgevers, actief in de industrie, energie, infra en life science. Wij bemiddelen technisch specialisten met de kennis en ervaring waar nu en in de toekomst behoefte aan is. Zo leveren wij in de driehoeksrelatie tussen opdrachtgever, technisch specialist en STAR een bijdrage aan de energietransitie,” vertelt Steve Mehlbaum.

Binnen STAR stuurt hij het team Consultants aan, die dagelijks technisch specialisten koppelen aan de meest uitdagende projecten op dit terrein. “Al onze opdrachtgevers investeren in projecten ten behoeve van circulariteit en verduurzaming. De ontwikkelingen gaan hard. Wij weten hoe belangrijk het is om onze specialisten te koesteren en hen ontwikkelingskansen te bieden met het oog op gevraagde expertise nu en in de (nabije) toekomst. Vanuit die visie hebben wij onze Academy ingericht.”

Hoe pak je dat aan?
“Wij hebben de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd om uitdagende traineeships te bieden, die aansluiten op de complexe en uitdagende wereld waarin wij opereren. In elk traject staat de persoonlijke ontwikkeling van de trainee centraal. Zijn of haar  ambitie vormt het vertrekpunt. Gezamenlijk richten wij het ideale traineeship in en zoeken daarvoor de beste match bij onze opdrachtgevers.

De traineeships zijn een mix van theorie en praktijk, die continu wordt bijgeschaafd aan de hand van de wensen en behoeften van zowel de trainee als de opdrachtgever. Daardoor krijg je als trainee de kans te verkennen in welk type organisatie en werkomgeving jij met jouw persoonlijkheid en vaardigheden het beste tot je recht komt.

Het is een werkgebied met veel toekomst. Je draagt bij aan de enorme uitdagingen van deze tijd. En je kunt voor jezelf de lat zo hoog leggen als je wilt,” voegt Steve Mehlbaum toe.

Academy
“Bij de huidige schaarste aan technisch specialisten heb je als organisatie en personeelsleverancier in principe drie opties,” vertelt Tara van de Rakt, HR Adviseur STAR Group.

“Je kunt mensen met ervaring inzetten, maar daarvan zijn er niet genoeg.

Je kunt mensen uit de oude industrie omscholen om ze klaar te maken voor werk ten behoeve van de energietransitie en verduurzaming.

En je kunt jonge mensen met een technische opleiding of zonder zo’n vooropleiding, trainen en interesseren voor dit type werkzaamheden.

Ik houd me vooral bezig met de laatste twee opties. Via de Academy bieden wij meerdere Traineeships die hierop aansluiten, te weten: Project Support, Werkvoorbereiding Industrie en Energietransitie, Uitvoerder Energietransitie.

Het Traineeship ‘Project Support’ is al gestart. Daar doen trainees aan mee zonder technische ervaring. Wij leiden hen op tot Project Secretaris/Secretaresse, Technisch Administratief Medewerker of Document Controller.”

Kansen voor startende ingenieurs
Thomas Fiévez, Associate Sentijn, vertelt over de synergie tussen STAR en Sentijn.

“STAR beschikt over een groot netwerk aan gerenommeerde partijen die een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Met Sentijn spelen wij in op deze specifieke vraag naar gekwalificeerde hoogopgeleide ingenieurs. Hierin versterken we elkaar. Het is belangrijk om buiten de kaders te denken om toegevoegde waarde te bieden en de energietransitie écht te gaan versnellen.

Sentijn is marktleider op het gebied van hbo- en wo-opgeleide ingenieurs met nul tot vijf jaar werkervaring. Bij ons staat de ingenieur centraal; die wordt intensief gecoacht en begeleid in zijn loopbaan en kan desgewenst in dienst komen bij de opdrachtgevers waarmee Sentijn samenwerkt. Wij zijn dagelijks bezig om young potentials te interesseren voor de nieuwe projecten in de duurzame energiesector. Wij laten hen zien welke mogelijkheden en ontwikkelingskansen er zijn.

Traineeships zijn een prachtige manier om kennis te maken met dit geheel nieuwe werkveld. Opdrachtgevers staan er heel erg voor open om jonge ambitieuze ingenieurs via Sentijn aan te nemen, ze wegwijs te maken en in hen te investeren. Sentijn probeert ingenieurs op deze wijze een vliegende start te geven in hun carrière en klaar te stomen voor een duurzame toekomst.”

Projecten waar STAR aan bijdraagt met technisch specialisten
Steve Mehlbaum schetst het brede spectrum van projecten waar opdrachtgevers van STAR zich mee bezig houden. “In de industrie zien we dat er bij nieuwbouwprojecten focus ligt op circulariteit en verduurzaming. Neste bouwt een fabriek voor hernieuwbare producten, Shell bouwt met Red2Green een nieuwe biobrandstoffabriek. Lyondell en Covestro hebben samen het Circular Steam Project (CSP) afgerond.

Porthos is een joint venture tussen EBN, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam. Dit is een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee.

Andere grote investeringen betreffen Ineos, Project One en Borealis PDH, die worden gebouwd met het doel zuiniger en duurzamer te kunnen fabriceren.

Bij bestaande installaties wordt vooral ingespeeld op elektrificatie, denk aan Shell Moerdijk met het Skyline project, maar ook het NAM-platform AWG waar aardgas wordt vervangen door elektriciteit.

De ontwikkelingen op het gebied van waterstof gaan heel hard. Niet alleen bij de bouw van nieuwe fabrieken, maar ook bij de aanleg van een landelijk transportnetwerk voor waterstof, waarvoor Gasunie verantwoordelijk is.

Het energiesysteem bestaat uit elektriciteitsnetten (Tennet, Alliander, Enexis, Stedin), warmtenetten (Warmtelinq van Gasunie), gasnetten, geothermie, maar vooral ook zon en wind (Vattenfall). Het wordt aangepast aan veranderende marktomstandigheden. Een voorbeeld daarvan is het Tennet 303 project waarbij 360 hoogspanningsstations moeten worden uitgebreid of vernieuwd.

Kortom, met STAR en onze zusterorganisaties binnen TSG, zijn we actief in het hart van de energietransitie. Daar zijn we bijzonder trots op,” zegt Steve Mehlbaum. “Onze technisch specialisten en de trainees die nu worden opgeleid en werkervaring opdoen, zetten zich hier voor in.

Wil jij meer informatie over de loopbaankansen? Neem gerust contact op.”

Interview: Hinke Wever (Flexnieuws.nl)