Nieuws

Laurens van Bemmel over STAR en de stap naar een groenere maatschappij

Algemeen nieuws

We willen steeds beter werk doen voor onze klanten.

Dat doen we door het beste uit onszelf en elkaar te halen. In deze serie maak je kennis met STAR door de
ogen van onze bevlogen medewerkers. Deze keer: Laurens van Bemmel, commercial manager.
“STAR kan bijdragen aan de transitie van gas naar groen.”

Laurens’ speciale belangstelling ligt bij duurzaamheidsinitiatieven. “STAR richt zich op technisch specialisten. Wij ondersteunen een project van begin tot eind met onze specialisten. Projecten rond bijvoorbeeld groene energie vragen grotendeels om dezelfde specialismen als traditionele projecten. Daar kunnen wij dus vanuit ons traditionele werk een belangrijke bijdrage in leveren.”

Nieuwe mogelijkheden

Bij de stap naar groene energie komt heel wat kijken, weet Laurens. “Het is eigenlijk een cultuuromslag. Die is al een tijd geleden ingezet, maar er is nog wel tien, twintig jaar voor nodig. In elk geval zitten wij er middenin.”

“Daarbij zie je dat de wetgeving in Nederland strenger is dan in België. We hebben hier hoge milieu-eisen. Dat betekent zelfs dat grote CAPEX-projecten in Nederland niet doorgaan omdat de kosten voor CO2-reductie en dergelijke te hoog zijn.”

Bij wat voor duurzame projecten is STAR betrokken? “Bijvoorbeeld verschillende projecten op het gebied van windenergie,” zegt Laurens. “Dat is een belangrijk groen initiatief dat natuurlijk al jaren aan de gang is. Er worden offshore windparken gebouwd voor de kust. Er worden windmolens geplaatst en er worden transformatorstations gebouwd waar de windenergie naartoe wordt gebracht. Bij al die infrastructuur zijn wij betrokken.”

Laurens vertelt over duurzame brandstoffen: methanol en waterstof. “Intussen wordt verkend wat daarmee mogelijk is. Dat betekent dat fabrieken moeten worden omgebouwd om op methanol en waterstof te gaan draaien. Er moeten compleet nieuwe installaties en infrastructuur worden gebouwd. Iedereen is nog zoekende: wat gaat het precies inhouden? Het zit nog in een leerfase en daar zijn ervaren specialisten bij nodig die begrijpen wat ze aan het doen zijn.”

“We merken dat er voor sommige specialisten echt een meerwaarde zit in het werken voor duurzame projecten: die bevlogenheid helpt natuurlijk in het werk en dus matchen we projecten en specialisten ook op dat vlak.”

Van industrie naar glastuinbouw

“Naast de aandacht voor duurzame brandstoffen zijn er ook interessante ontwikkelingen op het gebied van CO2-afvang. Dat zie je bijvoorbeeld in de haven van Rotterdam. Porthos, een samenwerking tussen Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam en EBN, is bezig om systemen te implementeren die CO2 van de industrie opvangen en transporteren naar lege gasvelden onder de Noordzee. Daar wordt het dan veilig opgeslagen. Dat is CCUS: Carbon Capture Utilisation & Storage. Daar is STAR als preferred supplier van de Gasunie bij betrokken.”

 “Veel specialisten willen betrokken zijn bij de stap naar een groenere maatschappij.”

Wat al langer loopt is het werk van OCAP, vertelt Laurens. “Er was een pijpleiding beschikbaar van Rotterdam naar Amsterdam. Dat was een olieleiding uit de jaren ‘70 die bedoeld was om de Amsterdamse haven te ontwikkelen. VolkerWessels kocht die leiding ruim 15 jaar geleden, bouwde CO2-afvangstations en gebruikte de leiding om de CO2 te transporteren. Er werden aansluitingen gelegd naar de kassen in het Westland. Planten hebben CO2 nodig, dus daar kunnen ze het goed gebruiken. Dan hoeft daar minder gestookt te worden.”

Sinds 2005 levert OCAP zuivere CO2 uit de industrie aan de glastuinbouw. Voor de gewassen hoeft nu niet meer apart gestookt te worden. De hoeveelheid aardgas die bespaard wordt, staat gelijk aan het verbruik van 100.000 huishoudens per jaar. “Bij de aanleg van het leidingennetwerk is STAR betrokken geweest,” vertelt Laurens. “Ik was er vijftien jaar geleden zelf ook al bij betrokken vanuit de aannemer waar ik toen voor werkte. Het is mooi om te zien hoe zulke initiatieven en projecten zich ontwikkelen.”

Pionierswerk

Wat ziet Laurens nog veranderen in de toekomst op het gebied van groene projecten? “Het is voornamelijk de initiatie- en studiefase die voorafgaat aan de engineering en constructie. Daar willen we meer in thuis raken. We leiden onze specialisten nu op zodat ze meer weten over bijvoorbeeld waterstof. Wat doet het, wat betekent het voor de productieprocessen? Zodat we meer begrijpen over het procesontwerp.”

En zijn persoonlijke ambities bij STAR? “STAR zit nu in Nederland, Duitsland en België. Ik ben ook betrokken bij Duitsland en zou het mooi vinden als we onze werkwijze daar verder op de kaart kunnen zetten. En natuurlijk bijdragen aan de transitie van gas naar groen. We zijn bijvoorbeeld via de Gasunie betrokken bij mooie projecten die echt een verschil maken. Veel specialisten willen betrokken zijn bij de stap naar een groenere maatschappij. Wie weet kunnen we pionierswerk doen.”