Clients

Een terminal voor 52 tanks aanleggen

Op de Maasvlakte realiseert HES International de HES Hartel Tank Terminal. Op 27 hectare grond verrijzen 52 tanks voor de op- en overslag van 1,3 miljoen m3 olieproducten en biobrandstoffen. Door de tankterminal raken activiteiten in Port of Rotterdam meer geconcentreerd, wat de efficiëntie en voetafdruk van de Rotterdamse haven verbetert.

Bij de tankterminal kunnen vanaf 2022 zelfs VLCC’s (Very Large Crude Carriers) aanmeren voor op- en overslag. Hiervoor is – naast een kilometer kade voor de binnenvaart – 1200 meter diepzeekade aangelegd. Ballast Nedam Industrie kreeg de opdracht voor de aanleg van de kade en voor grondverbetering van het volledige perceel waarop de 52 reusachtige tanks komen te staan.

Tijdens deze grote operatie zijn er op twee disciplines ervaren specialisten gevraagd aan STAR. Wij leverden aan Ballast Nedam Industrie de  technisch administratief medewerkers en safety supervisors die nodig waren bij de uitvoering van deze opdracht.

// Jobs

Jobs in this field

View all jobs

Drop your resume in two clicks

View all jobs
// Get in touch

Drop your resume & chat

Drop your resume once and we'll find you the best project that fits you. Good enough is not enough for us. We go the extra mile

Full speed ahead · Full speed ahead ·

Get in touch with our Consultants

// Contact

Let's talk options

Full speed ahead · Full speed ahead ·

Get in touch with our Senior consultant Jeffrey

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
// More clients

We hebben meer samenwerkingen voor je

STAR levert een toegevoegde waarde voor je bedrijf, door de pragmatische en adequate aanpak om kwalitatief hoogstaande mensen af ​​te leveren die aan onze wensen voldoen!